ENcontrol
Úspory - Pohodlí - Bezpečnost

EnControl

Česky English

Časté dotazy k malým měřícím sadám

Instalace aplikace na PC

  1. Jaká verze Microsoft .NET Framework je pro aplikaci ENcontrol vyžadována? Pro správnou funkci aplikace ENcontrol je vyžadováno prostředí Microsoft .NET Framework v minimální verzi 2.0. Doporučená je však verze 3.5.
  2. Jak lze zjistit instalovanou verzi Microsoft .NET Framework? Instalovanou verzi lze nejsnáze zjistit z pojmenování složek ve složce C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\, kde C:\Windows je obvyklá kořenová složka instalace Windows. Je-li v uvedené složce například složka "v3.5", pak je v PC instalována verze 3.5.
  3. Kde lze stáhnout správnou verzi Microsoft .NET Framework? Software Microsoft .NET Framework je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Microsoft. Internetová adresa pro stažení Microsoft .NET Framework 3.5 v českém jazyce je: http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7
  4. Co dělat v případě, že se při zasunutí dodaného flash disku nezobrazí dialog s možností výběru spuštění instalace? V kořenové složce na flash disku vyhledejte soubor Start.exe a ten poklepáním spusťte. V systémech Windows Vista nebo Windows 7 doporučujeme eliminovat případné problémy s omezenými oprávněními tím, že soubor Start.exe spustíte prostřednictvím pravého tlačítka myši a následnou volbou "Spustit jako správce".
  5. Co dělat v případě, že po spuštění volby "Nahrát základní nastavení na lokální PC" se zobrazí upozornění, že bylo zkopírováno 0 souborů? Uvedená volba se snaží zkopírovat soubor "EnControl.start.sql" do souboru "C:\Program Files\ENcontrol\ENcontrol\EnControl.sql". Neúspěšné kopírování může být způsobeno a) předchozí instalací aplikace do jiné složky než "C:\Program Files\ENcontrol\" nebo b) omezeným oprávněním zápisu do této složky. Řešení ad a) je ruční nakopírování souboru "EnControl.start.sql" do složky "C:\Program Files\ENcontrol\ENcontrol\" a jeho následné přejmenování na "EnControl.sql". Řešení ad b) je spuštění souboru Start.exe prostřednictvím pravého tlačítka myši a následnou volbou "Spustit jako správce" a opakovaným použitím volby "Nahrát základní nastavení na lokální PC".

Používání aplikace

  1. Co dělat v případě, že po instalaci se v aplikaci neobjeví žádná definovaná zařízení? Pravděpodobně se neúspěšně provedlo kopírování základního nastavení databáze - viz. předchozí dva dotazy.
  2. Jak s pomocí jednoho měřiče zahájit měření jiného spotřebiče? V definici satelitu povolit vyšší počet zařízení a „starý“ spotřebič, který se nebude ovládat či měřit, zařadit k danému satelitu pod jiným (vyšším) číslem. Pak založit nový spotřebič a přiřadit jej k danému satelitu pod původním číslem. Tímto způsobem je možné mít v aplikaci definovány dva různé spotřebiče a vyhodnocovat jejich data nezávisle na sobě. Ovládat a měřit však lze pouze jeden z nich (ten, který je napojen na satelit pod správným číslem).
  3. Kde lze najít úplnou příručku k používání aplikace? Úplná příručka používání aplikace je v elektrinocké podobě uložena na dodaném flash disku v souboru "Doplňky\Kompletní uživatelská příručka-FULL.pdf".

Funkce satelitů

  1. Co znamená blikání diod na satelitech? Je-li satelitní zařízení napájeno a pracuje, dioda bliká. Frekvence blikání cca 3x za vteřinu znamená, že satelit není připojen v radiové síti a nemůže být ovládán aplikací. Je-li satelit v dosahu jiného zařízení připojeného do radiové sítě, po několika vteřinách se také připojí. Frekvence blikání cca 1x za vteřinu znamená, že zařízení je připojeno do radiové sítě a relé je zapnuto. Frekvence blikání cca 1x za 3 vteřiny znamená, že zařízení je připojeno do radiové sítě a relé je vypnuto.
  2. Co dělat v případě, že Satelit nelze ovládat? Bliká-li jeho dioda cca 3x za vteřinu, není satelit v dosahu jiného zařízení připojeného do radiové sítě. V tomto případě je nutné satelit uméístit blíže jinému zařízení nebo komunikačnímu modemu. Bliká-li jeho dioda jinou frekvencí, je problém pravděpodobně v tom, že v aplikaci došlo ke změně základních údajů jako jsou např. MAC adresa, číslo spotřebiče, apod.