ENcontrol
Úspory - Pohodlí - Bezpečnost

EnControl

Česky English

Obecné informace

Jedinečný inteligentní systém vyvinutý společností ENcontrol trvale zvyšuje komfort uživatelů a bezpečnost osob i majetku a současně snižuje náklady spojené s vlastnictvím a provozováním objektů určených k bydlení či podnikání.


Charakteristika systému

Technicky se jedná o soubor speciálně vyvinutých elektronických a softwarových prvků tvořících „nadstavbu“ nad elektroinstalací objektu. Jeho využití však není omezeno jen na elektrická zařízení. Funkcionalitou má systém nejblíže k řešením známým jako „smart homes“. Důsledně přitom plní následující požadavky stanovené již v konceptu systému:

  • PRINCIP STAVEBNICE - možnost snadného rozšíření systému bez dalších nákladů od miniaturních aplikací až po náročná řešení rozsáhlejších objektů a odstranění duplicit s existujícími specializovanými systémy (regulace, signalizace, alarmy, apod.)
  • OTEVŘENOST SYSTÉMU - možnost připojení libovolných zařízení a rozšiřování funkcionality připojením čidel nebo akčních členů jiných výrobců (např. teploměrů, vlhkoměrů, detektorů kouře, pohybu, intenzity světla, apod.)
  • SNADNÁ INSTALACE A OBSLUHA - možnost nasazení do nových i stávajících objektů bez potřeby stavebních zásahů ve velmi krátkém čase. Obsluha i nastavení systému neklade žádné zvláštní nároky ve srovnání s jinými vymoženostmi současných domácností
  • TRVALÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY energie vybraných spotřebičů je bezesporu další výhodou oproti existujícím systémům. Poskytuje data pro posouzení efektivity využití spotřebičů, vhodnosti zvoleného tarifu dodavatele energie, optimalizaci nákladů i kontrolu kvality dodávky. Za určitých okolností se ve střednědobém horizontu náklady vynaložené na pořízení systému vrátí pouze ve formě dosažených úspor v platbách za energie
Příklady komponentů systému

Hlavní funkce

  • Programování požadovaných událostí v objektu, dálkové změny v programu
  • Operativní (i dálkové) řízení „objektu“ přes mobil nebo internet
  • Signalizace stavu a průběžné monitorování situace v objektu, alarmy
  • Monitorování spotřeby celého objektu a vybraných spotřebičů, archiv událostí a naměřených hodnot, následné analýzy
  • Optimalizace provozu, sazeb, velikosti jističe, diagramu spotřeby apod.
  • Kontrola kvality dodávky