ENcontrol
Úspory - Pohodlí - Bezpečnost

EnControl

Česky English

Technické řešení

Koncepce systému

Systém je navržen tak, aby byl velice snadno nastavitelný, modifikovatelný a spravovatelný. Jeho jednotlivé součásti, ať už hardwarové nebo softwarové, byly byly vyvinuty na moderních a ověřených technologiích. Všechny jeho prvky jsou persistentní - tj. buď mají vlastní zálohované napájení nebo si "pamatují" svůj stav před případným výpadkem napájení a umí se do tohoto stavu po jeho obnově automaticky obnovit.

Komunikace mezi komponenty systému je bezdrátová. Právě to umožňuje velmi rychlou a snadnou instalaci a změny nastavení; je samozřejmě ošetřena proti rušení a neoprávněnému přístupu. Její přibližný dosah odpovídá standardu ZigBee - 30 metrů v budovách (3 zdi nebo 2 podlahy) a až 150 metrů ve volném prostoru. To umožňuje sestavit i rozlehlý funkční systém při použití pouze několika málo komponentů. Přitom je dbáno na minimální vlastní spotřebu a minimalizaci elektromagnetického smogu. Systém umožňuje automatickou výstavbu sítě (při prvním zapnutí nebo změně komponentů) a dynamickou rekonfiguraci sítě, která je důležitá při výpadku některého z komunikačních členů.

Komponenty systému

Systém sestává a) z centrální řídící jednotky, která zasílá povely a přijímá různé signály, a b) z okolních satelitních spínačů/měřičů/čidel, které pokyny vykonávají nebo zasílají určené signály. Do jednoho systému s jednou centrální jednotkou může být v rámci jedné sítě připojeno až 1000 satelitů.

Centrální jednotka
s dotykovou obrazovkou
Komunikační modem GSM brána Softwarová aplikace

  1. Centrální jednotka je malý počítač s připojeným speciálním komunikačním modemem. Je navržena tak, aby měla minimální vlastní spotřebu a moderní design s dotykovou plně barevnou obrazovkou (nepreferuje-li zákazník levnější variantu bez dotykové obrazovky). Může být instalována například na stěnu obývacího pokoje. Buď přímo z centrální jednotky nebo z jiného prvku systému (např. z uživatelova osobního počítače) je možné celý systém jednoduše ovládat a navíc spouštět i jiné aplikace (třeba automaticky zobrazovat uživatelovy fotografie, používat obrazový a hlasový záznamník a ve spojení s internetem použít centrální jednotku jako internetový telefon nebo videofon)
  2. Jak už název trochu napovídá, satelit je malé elektronické samostatně fungující zařízení, které komunikuje s centrální jednotkou. Toto zařízení je sestaveno z mikropočítače, komunikačního modemu a dále podle své funkce ze spínačů, měřičů nebo jiných specifických čidel.
Spínač a měřič do zásuvky Spínač, měřič a detektor kontaktu na DIN lištu Ztrojený spínač a měřič na DIN lištu Bateriový termostat a detektor kontaktu

Technologie bezdrátové sítě

Použitá technologie síťové komunikace v pásmu 2,4GHz je standardizována a vyznačuje se následujícími vlastnostmi:

  • Robustnost
  • Automatická dynamická výstavba a rekonfigurace sítě
  • Přidávání zařízení a ubírání za běhu
  • Každé zařízení funguje zároveň jako koncové i jako transportní (pomocný přenos zpráv ze vzdálenějších zařízení)
  • Autentifikace a silné šifrování pro bezpečnou komunikaci
  • Otevřený protokol pro možné připojení zařízení třetích stran
  • Každé zařízení má svoji unikátní MAC adresu

Připojitelná zařízení

V zásadě je možné připojit jakékoliv přístroje (pro elektřinu jedno nebo tří fázové); v případě elektrospotřebičů je používáno trojí provedení satelitů: jako předsádka do standardní elektrické zásuvky, k zasazení přímo do rozvaděče na DIN lištu a s bateriovým napájením.

Systém je velmi otevřený dalším výrobcům. Je možné k němu připojit jakákoliv čidla s reléovým bezpotenciálovým výstupem (například snímače pohybu, teploměry, vlhkoměry…) a jakákoliv další zařízení s vlastní logikou, která komunikují prostřednictvím aplikačního protokolu systému Encontrol.