Scroll to top
cs

ENcontrol spotProcessor – Řízení podle spotových cen elektřiny a plynu

Jednotky spotProcessor Unit trvale stahují aktuální spotové ceny elektřiny a plynu a podle nich na základě uživatelského nastavení ovládají připojené spotřebiče, regulátory a střídače nebo odpojují výrobny.

Motivace

 • Odběr elektřiny podle tarifu spotových cen může ušetřit značné množství peněz. Při nevhodném řízení spotřeby naopak může způsobit i finanční ztráty.
 • V případě, že objekt disponuje spotřebiči, které představují významný objem elektřiny a lze je automatizovaně řídit, pak je vhodným kandidátem pro odběr elektřiny podle spotových cen.
 • Minimalizace nákupu elektřiny při vysokých cenách tím, že se definované spotřebiče vypínají nebo regulují.
 • Maximalizace nákupu elektřiny při nízkých cenách tím, že se definované spotřebiče zapínají a energii akumulují.
 • Regulace spotřeby vlastní elektřiny z lokálního zdroje (např. FVE) tím, že se řídí instalovaný střídač nebo se regulují připojené spotřebiče.
 • Optimalizace nabíjení a vybíjení baterií podle aktuálních spotových cen, amortizace baterií a možností připojeného střídače.
 • Optimalizace roku energie řízením střídačů podle aktuálních spotových cen.
 • Odpínání výroben v době záporných cen energií.

Naše řešení

 • Průběžné stahování aktuálních spotových cen elektřiny a plynu z internetu od OTE zajišťuje jednotka ENcontrol spotProcessor Unit.
 • Jednotku lze připojit k datové síti přes WiFi nebo ethernet.
 • Spotřebiče lze řídit prostým zapínáním a vypínáním pomocí reléového modulu, WiFi spínacích modulů, zařízení Shelly nebo plynulou regulací připojením regulátorů komunikujících pomocí Modbus TCP/RTU přes datovou síť nebo linky RS232 a RS485.
 • Ve spolupráci s firmou SolarControls je zajištěna kompatibilita s regulátory Wattrouter a GreenBonO. S nimi jednotka komunikuje přes protokol Modbus.
 • Pomocí protokolu Modbus TCP/RTU lze řídit i chytré střídače FVE nebo jiné technologie velkých spotřebičů. Jednotku spotProcessor lze obecně napojit na jakékoliv zařízení, které může komunikovat přes Modbus TCP (ethernet nebo Wifi) nebo Modbus RTU (na sériových linkách RS485 nebo RS232). Příklady často využívaných střídačů v ČR, které mají kompatibilní rozhraní jsou tyto:
  • SolaX (G3, G4)
  • DEYE
  • HUAWEI (např. SUN2000)
  • GoodWe
  • Fronius (např. Symo GEN24)
  • a další…
 • Pokročilé funkce jednotky spotProcessor, které nás odlišují od konkurence:
  • Možnosti programových maker automatizujících mnoho možností příkazů a podmínek
  • Definice časových plánů
  • Definice reakcí na různé události
  • Možnost automatické optimalizace časových plánů s ohledem na budoucí spotové ceny
  • Ukládání a obnovování různých regulačních scénářů
  • Zohledňování ceny plynu a a možnost reagování na poměr spotová cena elektřiny / spotová ceny plynu
  • Zohledňování ceny za distribuci podle tarifu
  • Možnost aktivního zasílání ceny do dalších připojených zařízení
  • Možnost dočasného pozastavení řízení
  • Podpora ovládání reléových modulů přes USB, etheren, Wifi a zařízení Shelly
 • Nastavení a případné průběžné řízení probíhá ve webové aplikaci na běžném PC nebo mobiluTam se definují cenové limity a pravidla řízení.
 • Jednotky jsou postaveny na platformách Raspberry® nebo ALIX®. Dodávají se ve variantách WiFi nebo ethernet.

Prvky systému

 • Jádro systému řízení podle spotových cen představuje jednotka ENcontrol spotProcessor Unit. Toto zařízení průběžně stahuje z internetu aktuální spotové ceny elektřiny a plynu a podle uživatelského nastavení spíná nebo reguluje připojené spotřebiče, regulátory a střídače.

Sledování a ovládání je zajištěno ve webové aplikaci spotProcessor Web App běžící přímo v jednotce.

 • ENcontrol spotProcessor Unit existuje ve více základních variantách:
  • CJ-SPRZW-WIFI – Nejmenší Wifi jednotka vhodná pro základní řízení buď Wattrouteru nebo externího reléového modulu.
  • CJ-SPR3A-WIFI – Výkonná Wifi jednotka vhodná pro řízení více zařízení s mnoha definovanými podmínkami.
  • CJ-SPR3B-WIFI – Výkonná Wifi/ethernet jednotka vhodná pro řízení více zařízení s mnoha definovanými podmínkami.
  • CJ-SPALIX-ETH – Ethernet jednotka vhodná pro řízení více zařízení s mnoha definovanými podmínkami, vhodná do průmyslového prostředí.

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.