ENcontrol
Úspory - Pohodlí - Bezpečnost

EnControl

Česky English

Přínosy pro uživatele

Pohodlí

 • Programování přesného zapínání a vypínání spotřebičů na libovolnou dobu dopředu - oproti běžným spínacím hodinám lze provádět v jakémkoliv cyklu (týden, měsíc nebo rok) s různými podmínkami, výjimkami
 • Zapínání, vypínání a sledování stavu spotřebičů z jednoho místa, například z obývacího pokoje přes obrazovku nástěnné řídící jednotky s dotykovou obrazovkou, z uživatelova počítače, PDA nebo na obrazovce televize
 • Dálkové (přes mobil či internet) zapínání a vypínání spotřebičů, sledování jejich aktuálního stavu
 • Připojení různých existujících zařízení, například zapnutí/vypnutí plynového kotle v závislosti na teplotě, spuštění fontánky při snížení vlhkosti v místnosti, spuštění zalévání při snížení vlhkosti půdy, atp.
 • Okamžitý přenos předem definovaných informací uživateli (na určená tel. čísla nebo e-mailové adresy), například výpadek proudu v objektu správci budovy, detekce kouře ostraze

Bezpečnost

 • Vzdálený dohled nad aktivitou vybraných zařízení (trouba, žehlička nebo jiný spotřebič představující potenciální bezpečnostní riziko nebo nárůst spotřeby)
 • Integrace různých detektorů (např. magnetického kontaktu na vstupních dveřích nebo výstupu ze specializovaného zabezpečovacího systému) a provádění předem stanovených akcí při zaznamenání aktivity čidel - např. spuštění alarmu při detekci pohybu nebo požáru nebo zaslání upozornění na vybraná telefonní čísla

Úspora energií

 • Sledování aktuální spotřeby celého odběrného místa nebo skupiny vybraných spotřebičů - a to jak v kWh tak i v Kč
 • Oproti běžným měřičům do zásuvky možnost měření i trojfázových spotřebičů a pevně připojených spotřebičů přímo v rozvaděči
 • Zobrazování statistik a odběrových diagramů celého objektu nebo vybraných spotřebičů za libovolné období s různým rozlišením - a to opět v kWh nebo v Kč
 • Sledování průběhu paramtrů spotřeby (příkonu, proudu, napětí, ...)
 • Nastavení pravidel pro zapnutí/vypnutí vybraných spotřebičů pouze za určitých podmínek
 • Podpora rozhodování o náhradě určitých spotřebičů za úspornější, případně o změně sazby či velikosti jističe na základě naměřených hodnot
 • Upozorňování uživatele na stav, kdy je oprávněn na základě nekvality dodávky požadovat od dodavatele energie finanční náhradu

Příklady využití

 • V malém bytě si jeho majitel přeje sledovat skutečnou spotřebu ledničky a počítače, chce programově spínat dekorativní osvětlení (aby mohl budit zdání své přítomnosti) a filtraci vody v akváriu. Tuto jeho potřebu může vyřešit zvýhodněný balíček ENcontrol START.
  1x + 1x + 1x + 2x + 2x

 • Ve středně velkém bytě si jeho majitel přeje programově a na dálku prostřednictvím mobilu spínat a měřit pečící troubu, HiFi soupravu a počítač, dále pak spínat filtraci akvária a dekorativní osvětlení. Tuto jeho potřebu může vyřešit zvýhodněný balíček ENcontrol BASIC.
  1x + 1x + 1x + 1x + 2x + 2x

 • V malém rodinném domě si jeho majitel přeje programově a na dálku prostřednictvím mobilu spínat a měřit dva zásuvkové okruhy a jeden světelný okruh, pečící troubu, oběhové čerpadlo teplé vody, pračku a mrazák. Dále chce spínat HiFi soupravu a počítač. Chce měřit skutečnou spotřebu celého domu,chce mít přehled o kvalitě dodávky elektřiny a upozornit na případný výpadek. Tuto jeho potřebu může vyřešit zvýhodněný balíček ENcontrol STANDARD.
  1x + 1x + 1x + 1x + 4x + 2x + 2x

 • Ve velkém rodinném domě si jeho majitel přeje programově a na dálku prostřednictvím mobilu spínat a měřit dva zásuvkové okruhy, jeden světelný okruh, varnou desku, pečící troubu, filtraci bazénu, dvě oběhová čerpadla, zalévání. Dále pak spínat plynový kotel a garážová vrata. Chce měřit skutečnou spotřebu celého domu,chce mít přehled o kvalitě dodávky elektřiny a upozornit na případný výpadek. Tuto jeho potřebu může vyřešit zvýhodněný balíček ENcontrol EXCLUSIVE.
 • 1x + 1x + 1x + 1x + 5x + 2x + 3x